Hvis du...


Gloppedalsura
Da isbreene smeltet for ca 10.000 år siden, oppstod Gloppedalsura.

Gloppedalsura – 10.000 år

Gloppedalsura_2    Gloppedalsura består av rasblokker som ligger oppå en endemorene. Store forandringer skjedde i landskapet her for vel 10 000 år siden da isbreene smeltet bort fra Gloppedalen. En stor endemorene demmet en stund opp Hunnedalselvas tidligere løp mot Veen og Vikeså, og det dannet seg en innsjø i Byrkjedalsgryta.
 Foto: Geir Einarsen    

Terrassene i Byrkjedal 240 m.o.h. vitner om denne morenedemte sjøen. Frost-/tine- prosesser fikk plutselig enorme mengder blokker og stein til å rase ut fra den sørlige fjellsiden. Raset la seg til ro som en 100 meter tykk ur oppå endemorenen. Hunnedalselva og vannet i Byrkjedalsgryta måtte nå finne et nytt utløp og gravde seg et gjel fra Byrkjedal mot Gilja, - Giljajuvet. Det meste av løsmassene i Byrkjedalsterrassene ble fraktet med elva ut i Dirdal.
 
Vil du vite mer om uras historie og geologi, kan du besøke Byrkjedalstunet. Her finner du et minimuseum om Gloppedalsura.

Krigshandlingene i Gloppedalsura i april 1940

Det foregikk harde krigshandlinger i ura under 2. verdenskrig. To tyske kompanier angrep Gloppedalen fra Veen den 22. april. Ura med sine steinblokker og ganger fungerte som festning for de norske styrkene. Steinura ga også god dekning ved flyangrep. De norske soldatene hadde sovet og frosset i kulda hele natta til den 22. april. De hadde tidligere sprengt veien ved Vinjevatnet på flere steder og sprengt råk på tvers av det islagte vatnet. Tyske fly kom regelmessig over ura. Om kvelden 22. april kom et kraftig tysk angrep, men de kom ikke nærmere enn 25 meter fra de norske soldatene. Tyske tropper snek seg om natten ned fjellsida i Dirdal, og overrumplet og såret major Brandt. Da kapitulerte majoren med hele styrken i Dirdal. Oberst Sporck som var øverstkommanderende i Stavanger anså det da nytteløst å fortsette kampene i Gloppedalsura. Nordmennene mistet en mann. Tyskerne led større tap.


Tilbake
Skriv utSkriv ut

[ Sist oppdatert 12/27/2010 ]

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 11 00. E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no. Webmaster: inger.marie.refsland@gjesdal.kommune.no