Ønsker du å være med å påvirke utvikling av eldreomsorgen i Gjesdal kommune?

onsdag 14. mars 2018, 17:00 - 19:00

Informasjon

Er du engasjert i dagens og fremtidens eldreomsorg i Gjesdal, ønsker vi deg velkommen til medvirkningsverksted på Veveriet

Onsdag  28 februar klokken 18.00 – 20.30

Onsdag 14.mars klokken 17.00 - 19.00.

 

Målgrupper er alle som har et engasjement for eldreomsorgen.

 • Innbyggere
 • Brukere
 • Pårørende
 • Frivillig lag og organisasjoner
 • Politikere
 • Ansatte
 • Næringsliv

 

Medvirkningsverksted 1

Målet med det første verkstedet i februar er å få til en bred samtale om eldreomsorgen i Gjesdal, og hvilke grep vi sammen kan ta for å bli bedre.

Vi stiller spørsmålene:

Hva er det mest positive ved dagens eldreomsorg i Gjesdal?

Hva kan bli bedre med dagens eldreomsorg?

Det vil bli drøfting både i grupper og plenum.

 

Medvirkningsverksted 2

Tema/program vil bli laget ut fra det som kommer frem i drøftingene i det første medvirkningsverkstedet.

Geir Sverre Braut, spesialist i samfunnsmedisin, vil delta på begge verkstedene, og vil ut fra det som drøftes i møte i februar, holde et innlegg som innledning på del 2.

 

Med hilsen

 

Frode Fjeldsbø                                                    Knut Underbakke

ordfører                                                               rådmann

Sted

Veveriet – kommunestyresalen
Rettedalen 4,  4330 

Kontakt

Gjesdal kommune
Storahuset,  4330 

Tlf.: 51614200

E-post : postmottak@gjesdal.kommune.no

Nettside http://www.gjesdal.kommune.no

Anne Katrine Løklingholm Kjos

E-post : Anne.katrine.loklingholm.kjos@gjesdal.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk

 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573