• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknadsskjema elevpermisjon

Informasjon

Elevinformasjon

Elever kan søkes fri/permisjon fra skolen i inntil to uker - ti skoledager. I opplæringsloven § 2-11 heter det at «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

 

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. Dette blir tatt med i vurderingen: 

  • Blir det gitt opplæring i permisjonstiden? I tilfellet hva slags? 
  • Har eleven hatt permisjon før?
  • Elevens faglige nivå.
  • Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få av dette.

Det må søkes senest én måned før permisjonen skal starte. Gjesdal kommune krever at en slik søknad kommer fra elevens foresatte. Ved delt omsorg forutsettes det at den foresatte som signerer søknaden i forkant har fått samtykke fra elevens andre foresatte.

Kontaktlærer kan innvilge fri inntil 3 skoledager, og i slike tilfeller meldes fraværet direkte til kontaktlærer.

Vi søker med dette om permisjon for:

/
Tidsrom
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader