• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Generell Informasjon

Skjemautfylling

Tilsynspersonrapport

Dette sier lovverket om tilsynsfører oppdraget:
Barneverntjenesten er lovpålagt å oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem, jfr. Lov om barneverntjenester § 4-22.

Formålet; fosterhjemsforskriften § 8 sier videre at: ”Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.” Det er også viktig at tilsynsfører er kjent med innholdet i forskriftens § 9, hvor det står; ”Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til det beste for barnet.”

Hyppighet; Videre i samme bestemmelsen står det at; ” Tilsynsfører skal føre tilsyn så ofte som nødvendig”, for å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, ”men minimum 4 ganger i året.”

Tilsynsførerrapport; Forskriften § 9 pålegger tilsynsfører å utarbeide en tilsynsrapport etter hvert besøk. 

Tips ved rapportskrivning:

 • Skriv ned hvem ulike utsagn, påstander eller vurderinger kommer fra (fosterforeldre, fosterbarnet, deg osv)
 • Skill mellom egne observasjoner og andre sine opplysninger.
 • Skill mellom egne observasjoner og egne vurderinger.
 • Det er ikke forventet at du skal ha nye opplysninger på alle punkt etter hvert tilsynsbesøk.
 • Still deg selv følgende kontroll spørsmål: Har jeg formidlet det viktigste fra tilsynsbesøket?
 • Ta kontakt med saksbehandler i tilsynskommunen om du lurer på noe.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Gjesdal kommune | Brukerstøtte telefon 51 61 42 00 | Brukerstøtte epost: post@gjesdal.kommune.no