Aktuell informasjon

4. koronavaksinedose til personer 80 år og eldre

4. koronavaksinedose til personer 80 år og eldre

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) kom nylig med en uttalelse som er i tråd med Folkehelseinstituttets vurderinger. EMA og ECDC sier samtidig at en ny oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år. De presiserer at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

Dersom du ønsker en 4. dose kan du ta kontakt via henvendelsesskjema til vaksinekontoret eller ved å ringe kommunen på 51 61 42 00.