Avklaring fritidsaktiviteter barn og unge

Avklaring fritidsaktiviteter barn og unge

Gjesdal kommune mottar nå en rekke spørsmål knyttet til barn og unge, og vi vil derfor komme med noen presiseringer. Gjesdal kommune anbefaler at en opprettholder de nasjonale retningslinjene som gjelder pr 15. april i vår kommune. Denne anbefalingen vil bli evaluert 19. april.

Råd og retningslinjer for fritidsaktiviteter fremgår både på nettsidene til helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet, det presiseres at i Gjesdal opprettholdes anbefalingen om at alle arrangementer avlyses eller utsettes.

 

Fritidsaktiviteter

Alle arrangement anbefales avlyst eller utsatt.

Som hovedregel anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer ved fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år. Flere grupper kan samles deres de holdes adskilt med minimum 2m avstand.

Det anbefales at en ikke gjennomfører innendørs fritidsaktivitet for voksne personer fra fylte 20 år, unntak for toppidrett.

Det anbefales at idrettshaller, gymsaler og tilsvarende kun benyttes til organisert aktivitet.

Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement. Kommunen anbefaler at en ved treningskamper innenfor samme idrettslag begrenser antall spillere og lagledere som møtes, det vil si at det ikke organiseres interkamper som en turnering hvor mange lag spiller kamper på tvers.

 

Barnebursdag

Gjesdal kommune anbefaler at barnebursdager utsettes inntil videre. Denne anbefalinger vil bli vurdert igjen neste uke.

I kommunen er det i dag anbefalt maksimalt to besøkende i hjemmet.

_ _ _

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på lokale (på www.gjesdal.kommune.no) og nasjonale (www.helsenorge.no) regler og anbefalinger. Husk at de lokale anbefalingene kan være strengere enn de nasjonale.