Barnehageplass

Klikk for stort bilde

 

 

 

Vi har felles opptak for kommunale og private barnehager.

 

 

 

 

 

Her søker og besvarer du barnehageplass: Barnehageportalen

 

NB! Nye vedtekter kan få betydning for søknad om delt plass. Se under. NB!

 

     

Rett til barnehageplass


Alle barn som fyller 1 år senest 30. november 2019 og som har søkt innen fristen 1. mars, har lovfestet rett til barnehageplass. De som får plass må være bosatt i kommunen når de begynner i barnehagen, og får plass fra august. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november vil ha rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.


Retten innebærer et tilbud om barnehageplass i en av barnehagene i kommunen. Det betyr at retten er innfridd selv om du får tilbud om plass i en annen barnehage enn der du har søkt.
 

Barn som fyller 1 år i perioden 01.08. - 31.12. kan få utsatt oppstart uten å betale for plassen. Seneste oppstart er 01.01. året etter.

 

Delt plass

I de kommunale barnehagene gis det tilbud om plass 5 dager per uke, 4 dager per uke eller 3 dager per uke.   De private barnehagene har egne regler. (se barnehagenes hjemmeside)

Stortinget har vedtatt nye krav til bemanning i barnehagene for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Barn som deler plass kan ikke lenger være i barnehagen de samme dagene. Det kan bety at valgfriheten blir mindre., men vi vil så langt som mulig legge til rette for at ønsker blir innfridd.

Antallet deltidsplasser må også tilpasses nye regler.

Dersom du ønsker deltidsplass, bør du søke om det som ditt første valg. Som valg nummer to anbefaler vi at du søker om heldagsplass.

Dersom du ikke får deltidsplass, kan du ta imot heldagsplass og benytte de dagene du ønsker. Samtidig står du på venteliste til deltidsplass.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

 

 

Trenger du hjelp til å søke?
Kontakt servicesenteret på mail post@gjesdal.kommune.no eller telefon 51 61 42 00. 

 

Søknader etter fristen
Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet før alle med lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud om plass.

 

Står barnet ditt på venteliste?
De som står på venteliste for plass for inneværende barnehageår, vil få en e-post med informasjon om at de må logge seg inn og oppdatere søknaden dersom den fortsatt er aktuell. Søknaden blir da med i kommende hovedopptak.  Ønsker du ikke barnehageplass, ber vi om at du sletter søknaden din.

 

Ønsker du å bytte barnehage eller endre oppholdstid?
De som har plass, men ønsker å bytte barnehage eller endre oppholdstid, kan søke om endring. Søknadsfristen er 1.3. Du søker om dette på barnehageportalen.
Har du fått redusert oppholdstid og ønsker å øke den igjen, må du søke på nytt.

 

Opptakskriterier

Opptak til de kommunale barnehagen skjer etter opptakskriteriene i vedtektene.

De private barnehagene har egne opptakskriterier. Du finner informasjon om dem på barnehagenes hjemmesider. Her er oversikt over alle barnehagene

 

Hvordan tildeles barnehageplasser og når får jeg svar?

Barnehageplassene tildeles i et samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Tildelingen skjer etter loddtrekning i tråd med opptakskriteriene. Du får svar på søknaden innen utgangen av mars.

 

Hvor får du plass?

Målet er at flest mulig skal få plass i sin første valgte barnehage. Alle ønsker kan ikke innfris. Det er trekningsnummeret som avgjør hvem som først får plass. Hvis du ikke får plass i noen av de barnehagene du har søkt, vil vi gi deg tilbud om plass i en av de andre barnehagene i kommunen.

 

Hva gjør jeg hvis jeg får plass i en annen barnehage enn den jeg har som 1. valg?

  • Du kan ta imot plassen og stå på venteliste til ditt 1.alternativ. Da er du sikret en barnehageplass fra august. De andre valgene dine blir slettet.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt 1. valg. De andre valgene dine blir slettet. Du har ikke rett på noen annen barnehageplass og kan stå uten plass i august, med mindre det blir plass i ditt 1. valg.

 

 

Du kan ha rett til redusert foreldrebetaling.

 

I løpet av sommeren sender vi ut søknadspapirer for redusert foreldrebetaling på mail. Det er hustandens inntekt som avgjør om du rett til reduksjon.

 

Klagerett

Dersom du ikke får tilbud om plass i din 1. eller 2. valgte barnehage, har du rett til å klage. Klagen sendes til Gjesdal kommune, v/ barnehagesjef Rannveig Eriksen, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller post@gjesdal.kommune.no.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573