Bedriftsbesøk Gilja Næringspark

F.v. Knut Underbakke, Frode Fjeldsbø, Daniel A. Øvstebø og Kårhild Tolo. - Klikk for stort bildeF.v. Knut Underbakke, Frode Fjeldsbø, Daniel A. Øvstebø og Kårhild Tolo.

Kårhild Tolo og Daniel A. Øvstebø står bak Gilja Næringspark, og etter initiativ fra Kårhild og Daniel var kommunen onsdag 25. april på bedriftsbesøk hos dem.

Før Daniel tok oss gjennom historien for Gilja Næringspark, innledet ordfører med å understreke at Gjesdal kommune er opptatt av å lytte til næringslivet for å bli en god støttespiller, og at det i så henseende er både viktig og kjekt å kunne gjennomføre bedriftsbesøk.

_ _ _

Historien

Tilbake i 2005 ble deler av gården til Daniel og Kårhild skilt ut og omregulert. Det ble da etablert eget område både for bolig og næring, næringsområdet fikk navnet Gilja Næringspark. Utbyggingen startet i 2005/2006 og i 2007 åpnet Joker sin butikk på området.

I dag er det to ledige næringstomter, på henholdsvis 5,7 og 4,8 mål, ute for salg.

I tillegg til næringsdelen ble deler av området regulert til boligformål. På boligdelen samarbeidet Daniel og Kårhild med Jadarhus og her ble raskt fem tomter solgt, og i dag ligger det inne ytterligere fire tomter for salg.

Fremtiden

I møtet ble muligheter og utfordringer for området diskutert. Kommunen er opptatt av at det er næringsutvikling i alle deler av Gjesdal, og opplevde signalene om interesse rundt tomter og positiv utvikling i næringslivet på Gilja som svært positive.

_ _ _

Kommunen takker for et interessant møte, med en grunneier som har bidratt/bidrar positivt til næringsutvikling på Gilja og i Gjesdal.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573