Eneboliger i Kodlidalen - søknadsfrist 22. juni 2021

Eneboliger i Kodlidalen - søknadsfrist 22. juni 2021

Gjesdal kommune selger 3 tomter i delfelt B3 og 1 tomt i delfelt B4.

 

Gjesdalmodellen - du medvirker til hvordan boligen din blir

For eneboligtomtene i Kodlidalen har vi gleden av å presentere Gjesdalmodellen. Modellen gir muligheter for personlig tilpasning etter ønske og behov, innenfor visse rammer. Det er utviklet flotte boliger av arkitekt Håvard Tonning Austvoll i Arkitektkontoret Vest. Boligene er godt gjennomtenkte med gode planløsninger og moderne eksteriør. Det presiseres imidlertid at boligen er så bra i forhold til design og interiør at det ikke er nødvendig med tilpasninger, det er bare et tilbud. Tegnekostnader for eventuelle tilpasninger bestilles og betales direkte til arkitekten.

Tomtene blir tildelt etter Gjesdal kommune sine tildelingsregler.  

Tildelingsregler (PDF, 84 kB)

 

Boligtyper

Arkitekten har utviklet to typer moderne eneboliger, en type for delfelt B3 og en annen type for delfelt B4.  Begge med mulighet for minst 4 soverom. 

Tegninger for B3 og B4 (PDF, 3 MB)

Romskjema, beskrivelse og priser

På vegne av kjøperne er det hentet inn anbud på bygging av boligene.  Anbudet ble vunnet av NORDBOHUS Sandnes som skal stå for byggingen på delfeltene B3 og B4. 

Romskjema, beskrivelse og priser  (PDF, 5 MB)

Orientering og budsjettoverslag med tomt (PDF, 429 kB)

Betalingsbetingelser

Tomt skal betales innen 30 dager fra man har bekreftet tildeling.

For byggingen av boligen er det egen betalingsplan etter framdrift som avtales med NORDBOHUS.

Kontrakt for både tomt og husleveranse skal inngås med NORDBOHUS.

Framdrift

Det legges opp til følgende framdriftsplan:

Søknadsfrist 22. juni 2021. 
Tildeling innen 30. juni 2021.
Frist for å ta imot tomt 31. august 2021
Kontraktsinngåelse innen 30. september 2021
Betaling av tomt innen 31. oktober 2021

Oppstart bygging forventes innen februar 2022.  Inkl inntil 2 måneders tilpasning.  Avtales endelig med NORDBOHUS.

Innflytning forventes innen februar 2023.  Forbehold om unormalt vær. Avtales endelig med NORDBOHUS.

Om tilpasninger

Ønskes tilpasninger avtales dette med arkitekten. Priser og omfang.  Hvis det er aktuelt med endringer skal dette påbegynnes straks man har bekreftet å ta imot tomta, og være ferdig innen 2 måneder etterpå.

Arkitekten tar kontakt direkte med dem som har fått tildelt tomt (2 timers arkitektgjennomgang er gratis).    Arkitekt kan også gi estimat på tilpasninger.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknadsfrist 22. juni 2021.

Spørsmål?

Spørsmål om:

 

 

Reguleringsplan

Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt mindre endringer på gjeldende reguleringsplan.

 

 

Kontakt

Per Rovik
Leder Boligkontor. Leder tomte og boligutvikling
E-post
Telefon 930 17 448
Mobil 930 17 448
Renate Andersen
Operativ Boligkoordinator
E-post
Telefon 944 75 106
Mobil 944 75 106