Gjesdal kommune

Fallforebyggende kurs

Fallforebyggende kurs

Hverdagsrehabiliteringen i Gjesdal kommune arrangerer fallforebyggende kurs i uke 47-50. 

Kurset er i hovedsak for hjemmeboende over 65 år som ønsker å vite mer om fallforebyggende tiltak og hva som påvirker fallrisiko, samt hva man kan gjøre ved en fallsituasjon. Vi kommer også til å informere om ulike tjenester og videre tiltak/tilpasninger man kan gjøre for å forebygge fall. Kurset vil inneholde både teori og praktisk trening (opp fra gulv). 

Tid og sted:

Tid: Hver onsdag i uke 47-50
Oltedal: Oltedal bo- og aktivitetssenter kl. 13:00 - 14:00
Ålgård: Aktivitetsrommet på Ålgård bo- og aktivitetssenter, kl. 10:00 - 11:00

Påmelding:

Ta kontakt kontakt med hverdagsrehabilitering på telefon: 901 14 517/901 13 574. 
Det er maks 10 deltakere per kurs.

Program:

Dag 1: 

22. November 

Introduksjon og oppstart 

Teori: 

Informasjon om fall: 

 • Forekomst 
 • Eventuelle konsekvenser
 • Hva øker fallrisiko? 
 • Hvordan forebygge fall?
 • Hvem er utsatte for fall?

Dag 2:

29. November 

Hva gjør jeg i en fallsituasjon?

Teori: 

Fallsituasjon: 

 • Varsle eller tilkalle hjelp? 
 • Komme seg opp? 
 • Slo jeg hodet? 

Dag 3: 

6. Desember 
Opp fra gulv – trening 

Praktisk: 

Opp fra gulv:

 • Teknikk ned og opp fra gulv
 • Bruk av hjelpemidler

Dag 4:

13. Desember

Oppsummering og videre anbefalinger 

(Eventuelt mer praktisk)

Teori: 

 • Videre tiltak 
 • Hvor “forsiktige” skal man være?
 • Aktivitet: hva innebærer det?
 • Hvem kan man kontakte? 
 • Hvilke tilbud finnes?
 • Anbefalinger