Følger nasjonale råd

Følger nasjonale råd

Kommunene på Jæren følger nasjonale råd om smittevern. Fra og med mandag 15. februar vil det derfor ikke lengre være åpent for innendørs organisert idrett for voksne i Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

Svømme- og idrettshaller er fremdeles åpne, og idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år kan holde frem. Svømmehaller vil fortsatt være åpne for offentlig bading. Vi minner om at all organisert idrett skal gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer og veiledere fra egne særforbund. Anbefaling om at idrettshaller, gymsaler og tilsvarende kun er åpne for organisert aktivitet videreføres.

Oppsummering av hvilke nasjonale tiltak som er gjeldende finner du på regjeringens nettside.