Fugleinfluensa - portforbud for fjørfe og andre hobbyfugler

Fugleinfluensa - portforbud for fjørfe og andre hobbyfugler

Klikk for stort bilde Reidun Skjørestad

Ubruddet av fugleinfluensa i en fjørfebesetning på Jæren gjør at det innføres tiltak for å hindre videre smitte. Også du med hobbyhøns eller andre fugler må hjelpe til.

Du kan lese mer om situasjonen og hvilke plikter/anbefalinger som gjelder for deg som har fjærefe eller andre fugler i fangenskap: 

Situasjonen er nøye beskrevet på www.mattilsynet.no, hovedpunkter:

  • Forebyggende tiltak er svært viktig både for fjørfeprodusenter og hobbyfuglehold
  • Meld fra til Mattilsynet ved funn av døde fugler
  • Obligatorisk med registrering av hobbyfjørfehold i området hvor portforbudet gjelder
  • Forbud mot dyreansamlinger
  • Lav smitterisiko for mennesker

Har du spørsmål om fugleinfluensa kan du ringe Mattilsynets svartjeneste på 22 40 00 00.

Dersom en ønsker å informere om tilfeller hvor portforbud ikke overholdes gjøres dette på Mattilsynet sin nettside