Aktuell informasjon

Gjesdal kommune er klar for å tilby oppfriskningsdose til nye grupper.

Gjesdal kommune er klar for å tilby oppfriskningsdose til nye grupper.

I tråd med Regjeringens anbefaling åpner vi nå for oppfriskningsdose for personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide

I uke 36 tilbyr vi bare den opprinnelige Pfizer-vaksinen, mens vi fra uke 37 også tilbyr den oppdaterte vaksinen. 

Vaksinering foregår på onsdager i Rettedalen 11. Her kan du bestille vaksinetid via REMIN

Vitusapotek Ålgård (Amfi Ålgård - Ole Nielsenvei 25 - tlf: 51 61 91 92) tilbyr også vaksine. Vaksinering på apoteket er også gratis for innbyggerne. 

Henvendelser til vaksinekontoret

Har du spørsmål om bestilling av vaksinetid eller endring av vaksinetid, skriver du inn navn, mobilnummer og konkret problemstilling i dette skjemaet. Vi vil behandle henvendelsene fortløpende. Du vil få svar via SMS fra REMIN med vaksinetid, eller at vi tar direkte kontakt ved behov. Skjemaet ditt blir slettet når henvendelsen er behandlet.

Gjelder henvendelsen avbestilling eller endring av vaksinetid samme dag, ber vi deg ringe 51 61 42 00. 

Oppfriskningsdose til personer 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.