Gjesdal kommune søker medlemmer til likeverdsrådet

Gjesdal kommune søker medlemmer til likeverdsrådet

I desember skal det velges ni medlemmer til et nytt råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med rådet er å fremme brukermedvirkning i Gjesdal kommune. Vi vil legge til rette for direkte representasjon fra flere brukergrupper enn det vi har hatt frem til nå. Vi skal innhente brukernes erfaring på en systematisk måte, og samarbeide om utvikling av tjenestene.

Vi ønsker at brukerrådet skal bli et råd som får betydning, preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiv og ståsted. Rådet skal ha høy grad av medvirkning ved direkte representasjon fra ulike brukergrupper. Vi ønsker deltakelse fra personer med synsnedsettelse, hørselshemmede, bevegelseshemmede og innbyggere som har helseutfordringer knyttet til psykiatri og rus. Mennesker med utviklingshemming har vært underrepresentert i slike råd tidligere. Vi ønsker også personer fra denne gruppen med i rådet.

Brukerrådet skal være:

1. Arena for dialog, et sted for fruktbart samspill mellom brukere, ansatte, fagfolk, ledere,
politikere og eventuelt andre. Her skal det utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og
fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest og best mulig grunnlag.

2. Arena for formell behandling og uttale i saker som skal til politisk behandling.

Kommunen inviterer den 13. november kl. 18.00 til et informasjonsmøte om det nye rådet, møte holdes i kaféen på Veveriet. Her vil ordfører, rådgiver og kommunalsjef for helse og velferd orientere om brukerrådet.

Dersom du ønsker å nominere deg selv eller noen du kjenner, send en epost til politisk@gjesdal.kommune.no.

Både enkeltpersoner, brukerorganisasjoner, lag og foreninger kan komme med forslag til kandidater.