Gode erfaringer med Zippys venner

 

Klikk for stort bilde


Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er viktig i arbeidet for å utruste barn og unge til å håndtere livet.

PSYKISK HELSE
Ungdomsundersøkelsene i 2013 og 2016 viser at psykiske helseplager er den største utfordringen for ungdom i Gjesdal. Et av svarene i tidlig innsats arbeidet er: Zippys venner.

MÅL
Zippys venner er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Programmet er utviklet for barn på småskoletrinnet. Mer enn en million barn fra forskjellige kulturer over hele verden har gjennomført Zippys venner. I Norge tilbys programmet for elever på 1.-4. trinn.

Målsettingen med Zippys venner er at barn skal mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre. Gjennom dialogiske prosesser og forskjellige aktiviteter som historier, tegninger og rollespill deltar barna aktivt med å finne løsninger på egne problemer og se hvordan de kan støtte andre.

GJESDALSKOLEN
Gjesdalskolene startet med Zippys venner høsten 2015. Høsten 2018 har vi implementert Zippys venner for 1.-4. trinn på alle skoler. Erfaringene er svært gode. 

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Randi K. Håkonsen
Lene J. Frafjord
Monica J. Bjerkreim
Anne Gunn Sandanger - Klikk for stort bilde

  

 


Bilder fra workshop.
 

OM PROGRAMMET
Voksne for barn har lisens på programmet som begynte som et pilotprosjekt i Norge i 2004. Effektevalueringen viser at de barna som har gjennomført Zippys venner bruker bedre mestringsstrategier, har mindre mobbing og et bedre psykososialt miljø i klassen i tillegg til bedre faglig fungering. Programmet har dokumentert effekt.

Programmet består av 6 moduler a 4 timer, totalt 24 timer for hvert trinn (1. og 2. trinn).
Modul 1: Følelser
Modul 2: Kommunikasjon
Modul 3: Venner og uvenner
Modul 4: Å takle konflikter
Modul 5: Å takle forandringer og tap
Modul 6: Vi mester det sammen

Gjennomføring:

 • En av grunntankene med programmet er den kontinuerlige jobbingen.
 • Det anbefales ukentlig jobbing med Zippys venner.
 • Det brukes ca 1 time på hvert tema.
 • Det er utarbeidet tilleggsspørsmål og opplegg for tilpasset opplæring.
 • Videreføring 3. og 4. trinn for skoler som har gjennomført grunnmodulene.
 • Foreldre involveres på foreldremøte, informasjon på ukeplan og i form av hjemmelekser.
   

Kontaktperson: Monica.johansen.Bjerkreim@gjesdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573