Har du en aktuell tomt for ny svømmehall på Ålgård? Orienteringsmøte med medvirkningsmulighet

Har du en aktuell tomt for ny svømmehall på Ålgård? Orienteringsmøte med medvirkningsmulighet

Klikk for stort bilde Svømmehall ÅlgårdGjesdal kommune inviterer grunneiere som har aktuelle tomter for plassering av en eventuell ny svømmehall på Ålgård til et orienteringsmøte med medvirkningsmulighet.

Som et ledd i arbeidet med skissestudie «Ny svømmehall på Ålgård», skal kommunen se nærmere på aktuell plassering av svømmehallen. En viktig forutsetning er at svømmehallen skal plasseres «i eller i nær tilknytning til» Ålgård sentrum.

Gjesdal kommune inviterer derfor grunneiere som har en aktuell tomt «i eller nær tilknyttet» Ålgård sentrum til orienteringsmøte med medvirkningsmulighet. I møtet vil kommunen si noe om blant annet hvilke krav en aktuell tomt må oppfylle, hvilke vurderinger kommunen må gjøre ved valg av tomt og hvordan en eventuell prosess kan bli seende ut. Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål og å komme med innspill.

Møtetidspunkt

Tid: 26. april, klokken 13.00-14.00

Sted: Teams (innkalling sendes påmeldte)

Påmelding og spørsmål

Påmelding og eventuelle spørsmål rettes til næringssjef André Andreassen (epost: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no eller mobil: 959 35 246).