Høring - Forvaltningsplan for hjortevilt Gjesdal kommune

Høring - Forvaltningsplan for hjortevilt Gjesdal kommune

Klikk for stort bildeTo hjorter ser på utsikten Arnt Ove Jøsang

 

Gjesdal kommune har utarbeidet forslag til forvaltningsplan for hjortevilt for kommunen. Vi håper alle interesserte leser planen og gir oss innspill til hvordan denne kan bli enda bedre.

Utkast Forvaltningsplan for hjortevilt Gjesdal kommune 14.09.2020 (PDF, 4 MB)

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretakelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold, beiteskader og trafikkproblemer.

Formålet med denne forvaltningsplanen er å gi en oversikt over hvordan utviklingen i hjorteviltbestanden i kommunen har vært og hvilke utfordringer man står ovenfor i den framtidige forvaltningen. Planen skal vise kommunens målsetninger for hjorteviltforvaltningen, fungere som et styringsverktøy ved forvaltning av hjortevilt i Gjesdal kommune og sørge for at kommunens målsetninger ved hjorteviltforvaltningen blir oppnådd. Planperioden blir perioden 2021 -2025.

Basis for denne forvaltningsplanen ble utformet av Magnus Føyen ved Norsk hjortesenter i 2016. Planen er oppdatert i 2020 med ny statistikk og mye lokal kunnskap. Gjesdal kommune, ved utvalg for kultur og samfunn, vedtok den 30.09.2020 å legge forslag til forvaltningsplan for hjortevilt i Gjesdal kommune ut på høring.

 

Hvis du har kommentarer til forvaltningsplanen må du sende disse skriftlig til kommunen innen 24. november 2020.

Høringsinnspill sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller elektronisk til post@gjesdal.kommune.no  

Etter høringsperioden vil forvaltningsplanen bli lagt frem til utvalg for kultur og samfunn og kommunestyret til sluttbehandling. Alle høringsinnspillene vil bli vedlagt saken til den politiske behandlingen.

Har du har spørsmål til forvaltningsplanen kan du kontakte fagansvarlig for landbruk, natur og miljø Gudrun Kristensen gudrun.kristensen@gjesdal.kommune.no tlf 412 34 175