Hva er Smart Gjesdal?

Hva er Smart Gjesdal?

Smart Gjesdal, hva betyr det? Er det bare et konsept vi kan velge å ikke bry oss om? Handler det kun om applikasjoner, teknologi, gadgets og smarte dingser? Eller finnes det noe med smartby-begrepet som og involverer folk, følelser, verdier, miljø og penger? Svaret er nok litt av alt faktisk.

Årstein Skjæveland, kommunalsjef i Kultur og samfunn og ansvarlig general for Smart Gjesdal kommer på Veveriet for å fortelle litt om hva Smart Gjesdal faktisk er, hva det betyr og hva det har å si for innbyggerne i Gjesdal kommune.

Litt utfyllende om Smart Gjesdal: Smart Gjesdal er egentlig i bunn og grunn måten vi skal gjøre jobben vår på og hvilke verdier og retningslinjer vi styrer etter for å oppnå våre mål. Enten det handler om bærekraft, folkehelse, digitalisering, lean, arbeidsmiljø, samfunnsutvikling - kan alt dette adresseres og håndteres gjennom Smart Gjesdal. På den måten blir Smart Gjesdal som et veikart å regne - den skal peke retning på hvordan vi skal tenke, planlegge, utføre og evaluere våre aktiviteter i kommunen. Det kan og kalles Gjesdaltråden - vi jobber SMART.

Smartby er enkelt og greit oppsummert hos vår gode kollega Stavanger kommune på denne måten:

"En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide i."

Vi støtter oss til denne definisjonen, og i samme slengen sier vi at man trenger ikke være en by for å tenke slik som dette, dette overføres greit til alle lokalsamfunn, tettsteder og kommuner.

Årstein er foruten å være kommunalsjef i kommunen, utdannet sosiolog – samfunnsviter, og har bred erfaring med arbeid knyttet til Smartby-feltet fra tidligere, blant annet som daglig leder i Sunne kommuner og som nasjonal koordinator i Verdens Helseorganisasjon sitt WHO Healthy Cities nettverk

Dato: 21. november

Tidspunkt: 17:15-17:45

Sted: Speakers Corner i Veveriet, 1 etg.