Kartlegging av frivilligheten i Gjesdal

Klikk for stort bilde Geir Einarsen

Gjesdal kommune skal i samarbeid med Frivillighet Norge gjennomføre en kartlegging av frivilligheten i kommunen. Formålet er å få grundig og oppdatert kjennskap og oversikt over det frivillige organisasjonslivet. 
 
Svarene vil gi informasjon om organisasjonenes ønsker og behov. Dette vil skape grunnlag for bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.
 
Kartleggingen består av et nettbasert spørreskjema som Rambøll Management Consulting sender på e-post til alle frivillige lag og organisasjoner den 17. oktober. Fristen for å svare vil være 31. oktober. Etter dette vil Frivillighet Norge skrive en rapport basert på svarene som blir presentert for kommunen på et senere tidspunkt.

Vi har satt opp en liste over alle lag og foreninger i kommunen som vi vet om og har sendt ut e-post til de som står listet opp av kontaktperson. Listen er hentet fra frivillighetsregisteret og kulturavdelingens eget oppdaterte oppslagsverk over lag og foreninger i kommunen. Dersom du er kontaktperson for et lag eller forening og ikke har mottatt epost fra oss, ta kontakt så får vi registrert deg og tilsendt deg undersøkelsen.
 
Vi håper at alle vil svare på undersøkelsen når den kommer, slik at rapporten vil gi et best mulig bilde av frivilligheten i Gjesdal kommune.

Dersom du har noen spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med:

Mari Rettedal Westlake på mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver kultur
Tlf: 51 61 42 93
Mobil: 468 66 101
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573