Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Korona kontaktpunkter

Veveriet - inkl. publikumsmottak

Publikumsmottaket på Veveriet:

Sentralbord - telefon og chat - 51 61 42 00 (Kl. 9-14)

Publikumsmottaket har åpent for fysisk oppmøte mandag - fredag 9-15. 

Artikkel om hvordan kontakte oss digitalt

Epost:  post@gjesdal.kommune.no
https://www.facebook.com/Gjesdalkommune/

Henvendelseskjema

Publikumsrettet aktivitet på Veveriet og kulturavdeilngen:

404 54 753 eller epost JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no

Biblioteket

51 61 43 00 eller epost biblioteket@gjesdal.kommune.no 

https://www.facebook.com/Gjesdal-folkebibliotek-177823660950/

Biblioteket har åpent mandag - torsdag 10-18. Fredag 10-15. Lørdag 10-14.
Du kan også bestille lån via hjemmesiden eller på epost til oss.

Vi legger ut informasjon, bokanbefalinger, virtuelle arrangement på: https://www.facebook.com/gjesdalfolkebibliotek/ 

Lånt materiale kan leveres inn i innleveringskassen utenfor Veveriet. Den blir tømt mandag-fredag. 

AKI - avdeling for Kvalifisering og integrering

900 12 720 eller epost Hilde.Hjertvik@gjesdal.kommune.no 

Kulturskolen

Ved spørsmål send mail: kulturskolen@gjesdal.kommune.no eller ring rektor: 47864959 eller prosjektleder: 928 14 076.

Ellers finnes alle faglærere på hjemmesiden under ansatte: https://www.minskole.no/gjesdalk

NAV Gjesdal

NAV har pr. i dag redusert åpningstiden med en time.

Det er åpent i jobb- og informasjonssenteret fra 13-14 mandag, onsdag og torsdag.

Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med sin veileder gjennom aktivitetsplanen direkte, eller ringe tlf. 55553333 før de eventuelt møter opp på NAV.

Det er en begrensning på 10 minutter for besøk i jobb- og informasjonssenteret. Trenger man lenger tid vil man få en avtale med sin veileder.

Helsestasjonstjenester og familiesenter

Familiesenter:

Det er normal drift på Familiesenteret. Ved forkjølelsessymptomer ber vi om at dere flytter avtalen og ikke møter på Familiesenteret.

Helsestasjon:

Det er normal drift på Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og Helsestasjon for ungdom

For å unngå smitte ønsker vi å begrense antall personer som er på venterommet. Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet på helsestasjonen. Søsken bør heller ikke være med på helsestasjonen. 

Drop in for spedbarn utgår: Tilbud om veiing av nyfødte etter timebestilling

Vi svarer på spørsmål, gir råd og veiledning også på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.

Telefon:  51 61 44 90

Epost: helsestasjon.post@gjesdal.kommune.no eller HFU@gjesdal.kommune.no

Offentlig bading

Offentlig bading - avlyst inntil videre

Telefon: 51 61 42 00

Epost: post@gjesdal.kommune.no

Frivilligsentralen

Arrangementer i regi av Frivilligsentralen på ÅBOAS:

913 38 797 eller RoarMagne.Bore@gjesdal.kommune.no

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

*******************************************************************************'

Trenger du hjelp?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som muligJ Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre.
 

Ungdomshuset

Telefon: 468 66 101

Mail: mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no  

Instagram: @ungdomshuset_veveriet

Les mer om det digitale tilbudet til ungdomshuset her.

Smiå

https://www.facebook.com/smiaprosjektet/

Telefon: 913 89 068 eller 951 50 388