Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Korona kontaktpunkter

Veveriet - inkl. publikumsmottak

Publikumsmottaket på Veveriet:

Sentralbord - telefon og chat - 51 61 42 00 (Kl. 9-14)

Publikumsmottaket har åpent for fysisk oppmøte tirsdager og torsdager fra 10-14. 

Artikkel om hvordan kontakte oss digitalt

Epost:  post@gjesdal.kommune.no
https://www.facebook.com/Gjesdalkommune/

Henvendelseskjema

Publikumsrettet aktivitet på Veveriet og kulturavdeilngen:

404 54 753 eller epost JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no

Biblioteket

51 61 43 00 eller epost biblioteket@gjesdal.kommune.no 

https://www.facebook.com/Gjesdal-folkebibliotek-177823660950/

Biblioteket har åpent hverdager 10-14. Maks 10 personer i lokalene om gangen, og smitteverntiltak skal følges. Du kan bestille lån via hjemmesiden eller på epost til oss.

Vi legger ut informasjon, bokanbefalinger, virtuelle arrangement på: https://www.facebook.com/gjesdalfolkebibliotek/ 

Lånt materiale kan leveres inn i innleveringskassen utenfor Veveriet. Den blir tømt mandag-fredag. 

AKI - avdeling for Kvalifisering og integrering

900 12 720 eller epost Hilde.Hjertvik@gjesdal.kommune.no 

Kulturskolen

Fra og med 11. mai – oppstart av all individuell undervisning og sang i gruppe
Torsdag 14. mai – oppstart av teatergrupper og band
Fredag 15. mai – oppstart av dansegrupper
Onsdag 20. mai – oppstart av billedkunst 

Ved spørsmål send mail: kulturskolen@gjesdal.kommune.no eller ring rektor: 47864959 eller prosjektleder: 928 14 076.

Ellers finnes alle faglærere på hjemmesiden under ansatte: https://www.minskole.no/gjesdalk

TKK - Tjeneste- og koordineringskontoret

TKK har for å forebygge spredning av korona avlyst alle hjemmebesøk, kontorbesøk/samtaler, møter etc.
Vi tar heller ikke imot besøk i Ole Nielsensvei, men ta kontakt med oss pr epost dersom du har spørsmål.
Vi vil fortsatt behandle søknader og tildele tjenester. 

Telefon: 51 61 42 00 (Kl. 9-14)

Epost: Tkk@gjesdal.kommune.no

NAV Gjesdal

Som resten av Norge er også NAV Gjesdal påvirket av korona-situasjonen. Vi skal så godt som mulig svare alle som har behov for dialog med oss, og anbefaler deg å ta kontakt med din veileder via aktivitetsplanen din.

NAV-kontoret i Rettedalen 11 er stengt. Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale tjenester, kan du få timeavtale som gjelder søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved permittering, sykmelding, eller andre kritiske situasjoner. Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn ovennevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, selv om timen din blir avlyst eller utsatt

Helsestasjonstjenester og familiesenter

For å unngå smitte ønsker vi å begrense tallet på personer som er på venterommet. Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet. Unntaket er hjemmebesøk på helsestasjonen hvor begge foreldrene kan komme. Søsken bør heller ikke være med på helsestasjonen. 

Drop in utgår: tilbud om veiing av nyfødte etter timebestilling

Konsultasjoner på helsestasjonen:

 • Hjemmebesøk på helsestasjonen
 • 6 uker med lege og helsesykepleier, vaksinasjon
 • 3 måneder, vaksinasjon
 • 5 måneder, helsesykepleier + lege, vaksinasjon
 • 1 år med lege og helsesykepleier, vaksinasjon
 • 15 måneder, vaksinasjon
 • 4 år, synstest

Telefonkonsultasjon:

 • 4 uker helsesykepleier 
 • 4 måneder helsesykepleier 
 • 6 måneder helsesykepleier 
 • 9 måneder helsesykepleier 
 • 18 måneder helsesykepleier 
 • 2 år helsesykepleier

Vi svarer på spørsmål, gir råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.

 

Ved spørsmål, eller henvendelser vedrørende elever i skolen eller helsestasjon for ungdom, velkommen til å ta kontakt.

Epost: helsestasjon.post@gjesdal.kommune.no eller HFU@gjesdal.kommune.no
Telefon:  51 61 44 90

Offentlig bading

Offentlig bading - avlyst inntil videre

Telefon: 51 61 42 00

Epost: post@gjesdal.kommune.no

Frivilligsentralen

Arrangementer i regi av Frivilligsentralen på ÅBOAS:

913 38 797 eller RoarMagne.Bore@gjesdal.kommune.no

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

*******************************************************************************'

Trenger du hjelp?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som muligJ Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre.
 

Ungdomshuset

Telefon: 468 66 101

Mail: mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no  

Instagram: @ungdomshuset_veveriet

Les mer om det digitale tilbudet til ungdomshuset her.

Smiå

https://www.facebook.com/smiaprosjektet/

Telefon: 913 89 068 eller 951 50 388