Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Kontaktmåter og stengte kommunale bygg/ arrangement/ tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Oppdatert 17.03.20

Korona kontaktpunkter

Veveriet - inkl. publikumsmottak

Publikumsmottaket på Veveriet:

Sentralbord - telefon og chat - 51 61 42 00 (Kl. 9-14)

Artikkel om hvordan kontakte oss digitalt

Epost:  post@gjesdal.kommune.no
https://www.facebook.com/Gjesdalkommune/

Henvendelseskjema

Publikumsrettet aktivitet på Veveriet og kulturavdeilngen:

404 54 753 eller epost JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no

Biblioteket

51 61 43 00 eller epost biblioteket@gjesdal.kommune.no 

https://www.facebook.com/Gjesdal-folkebibliotek-177823660950/

AKI - avdeling for Kvalifisering og integrering

900 12 720 eller epost Hilde.Hjertvik@gjesdal.kommune.no 

Kulturskolen

Kulturskolen er fysisk stengt på Veveriet og på Dirdal skole så lenge helsemyndighetene anbefaler dette. Kulturskolelærere har ukentlig kontakt med sine elever og lager et nettbasert læringsopplegg som elevene følger. Ved spørsmål send mail: kulturskolen@gjesdal.kommune.no eller ring rektor: 47864959 eller prosjektleder: 928 14 076.

Ellers finnes alle faglærere på hjemmesiden under ansatte: https://www.minskole.no/gjesdalk

TKK - Tjeneste- og koordineringskontoret

TKK har for å forebygge spredning av korona avlyst alle hjemmebesøk, kontorbesøk/samtaler, møter etc.
Vi tar heller ikke imot besøk i Ole Nielsensvei, men ta kontakt med oss pr epost dersom du har spørsmål.
Vi vil fortsatt behandle søknader og tildele tjenester. 

Telefon: 51 61 42 00 (Kl. 9-14)

Epost: Tkk@gjesdal.kommune.no

NAV Gjesdal

Som resten av Norge er også NAV Gjesdal påvirket av korona-situasjonen. Vi skal så godt som mulig svare alle som har behov for dialog med oss, og anbefaler deg å ta kontakt med din veileder via aktivitetsplanen din.

NAV-kontoret i Rettedalen 11 er stengt. Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale tjenester, kan du få timeavtale som gjelder søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved permittering, sykmelding, eller andre kritiske situasjoner. Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn ovennevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, selv om timen din blir avlyst eller utsatt

Helsestasjonstjenester og familiesenter

Antall avtaler ved helsestasjonen minimeres.

Faste svangerskapskontroller tilbys hos jordmor, og enkelte avtaler hos helsesykepleier opprettholdes.
Hjemmebesøk etter fødsel gjøres om til avtale på helsestasjonen.
6-ukers-kontroll avvikles som vanlig, og barnet skal få de nødvendige vaksiner. Andre avtaler utsettes inntil videre, eller gjennomføres pr. telefon.

Ved spørsmål, eller henvendelser vedrørende elever i skolen eller helsestasjon for ungdom, velkommen til å ta kontakt.

Epost: helsestasjon.post@gjesdal.kommune.no eller HFU@gjesdal.kommune.no
Telefon:  51 61 44 90

Alle skoler og barnehager er stengt

Informasjon
Det vises til informasjon utsendt via Schoollink og MyKid fra den enkelte skole og barnehage. 

Oversikt med linker til alle barnehagene

Oversikt med linker til alle skolene

Ålgård fysioterapi

Ålgård fysioterapi - dersom det er behov for kontakt med fysioterapitjenesten i kommunen kan de kontakte Maren Lima 959 88 743.

Offentlig bading

Offentlig bading - avlyses fra og med 12.3.20 og fram til påske

Telefon: 51 61 42 00

Epost: post@gjesdal.kommune.no

Hentavfall - grovavfallsinnsamling stengt

På grunn av korona-situasjonen må vi midlertidig stenge ned grovavfallsinnsamlingen. Det blir ingen hentinger fra og med 20. mars. 

Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare og tar derfor inntil videre ikke imot nye bestillinger. Vi har dessverre ikke kapasitet til å operere med ventelister eller å flytte bestillinger frem i tid. Du må derfor selv legge inn ny bestilling når situasjonen er normalisert og vi igjen kan drive henteordningene som normalt.

Innsamling av andre typer avfall går foreløpig som normalt.

Vi beklager og håper på forståelse for dette!

https://www.hentavfall.no/

Frivilligsentralen

Arrangementer i regi av Frivilligsentralen på ÅBOAS:

913 38 797 eller RoarMagne.Bore@gjesdal.kommune.no

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

*******************************************************************************'

Trenger du hjelp?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som muligJ Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen? Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre

Kaféen på ÅBOAS er stengt inntil videre.
 

Ungdomshuset

Telefon: 468 66 101

Mail: mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no  

Instagram: @ungdomshuset_veveriet

Smiå

https://www.facebook.com/smiaprosjektet/

Telefon: 913 89 068 eller 951 50 388 

Arrangement som er avlyst

Torsdagstorget på Veveriet       

Informasjonsmøte eneboliger Kodlidalen 19. mars             

Kommunestyremøte 16. mars  

Ungdomsråd 19. mars  

For arrangementer, treninger, samlinger i regi av lag og foreninger, henvises til det enkelte lag og forening.           

 

Oversikten er ikke fullstendig.