"Koronabesøk" Gapo Porter og Ege Dører

"Koronabesøk" Gapo Porter og Ege Dører

Klikk for stort bildeF.v. Rune Bjerk, Eilef Magnar Bjerk og Frode Fjeldsbø Siste "koronabesøk", for ordfører og næringssjef, før sommeren gikk til Opstad og bedriftene Gapo og Ege dører. Her ble kommunen tatt godt i mot av Rune Bjerk daglig leder i Gapo og Eilef Magnar Bjerk som er daglig leder i Ege Dører. Rune og Eilef er også eiere av bedriftene.

Gape etablerte seg på industriområdet på Opstad så langt tilbake som i 1993. Bedriften leverer industri- og garasjeporter. Garasjeportene leveres både som standard stålporter, men bedriften satser også på designporter som spesialbygges for hvert enkelt bygg. På kundesiden har selskapet både entreprenører, byggmestre og privatpersoner.

I nyere tid har en også kjøpt selskapet Ege Dører, et selskap som skreddersyr dører for de som ønsker et unikt uttrykk. Ege Dører var opprinnelig basert i Egersund, men nå er deres virksomhet flyttet til Ålgård.

Begge bedriftene er opptatt av å ta vare på sine ansatte, og det å skape et godt arbeidsmiljø. Koronapandemien førte til en del usikkerhet knyttet til markedssituasjonen, men selskapene har hatt et sterkt ønske om å unngå permitteringer noe de også har klart. Slik situasjonen er nå, anser de å befinne seg i en tilnærmet normaltilstand når det gjelder ordrereserver/marked, og har tro på at de skal klare å holde opp aktivitetsnivået i tiden som kommer.

Både Gapo og Ege Dører har valgt å gjøre en betydelig del av produksjonen lokalt. Dette bidrar til både lokal verdiskaping og lokale arbeidsplasser, noe selvfølgelig kommunen er svært positiv til. Selskapene, og da særlig Gapo, satser for å ha en betydelig vekst i årene fremover og er godt rigget for dette på Opstad.

Kommunen takker for et hyggelig besøk og en inspirerende dialog, hos bedrifter som bidrar til utvikling og arbeidsplasser i Gjesdal.