La humla suse!

La humla suse!

Eirin Bruholt gjennomførte i går et glitrende foredrag om humler i Storsalen i Veveriet.  Klikk for stort bilde 

For de som ikke fikk med seg foredraget til La humla suse så har vi fått lov å legge presentasjonene ut på nettet slik at alle som vil kan se gjennom disse. Eirin Bruholt sitt foredrag inneholder filmsnutter. Dessverre er den filen for stor til at disse filmene kan vises.  

La humla suse Gjesdal kommune (PDF, 11 MB)  Vi anbefaler å se filmen om kantsoneprosjektet her  

 

Monica Dahlmo fra Fylkesmannen i Rogaland informerte om gjengroingsproblematikk og tilskuddsordninger i landbruket. Hennes presentasjon kan du se her Utmarksforvaltning og tilskudd - la humla suse (PDF, 3 MB)

Kristian Håland fra Fylkesmannen i Rogaland snakket om tilskuddsordninger fra Miljøverndepartementet sitt budsjett. Mange gode linker til mer informasjon kan du finne i presentasjonen hans Presentasjon tilskuddsordninger - Gjesdal kommune (PDF, 2 MB)

Bruholt fikk før foredraget se deler av den vakre kommunen vår. Vi så på kommunens friområder, Gjesdal gravplass, Oltedal og Dirdal gravplass. Hun ble fornøyd da hun så trebeplantningen på Gjesdal. Her er det brukt selje og rogn. Dette er gode og kjempeviktige treslag for humler tidlig om våren og senere på forsommeren.   
Hun kommenterte videre at Gjesdal kommune hadde ett vakkert kulturlandskap, men presiserte at med så store fulldyrka flater er det enda viktigere å legge tilrette med kantsoner som kan tilby mat for humla. Bruholt skal nå se på om de kan hjelpe oss med å lage en humleplan.  
 
Vi vil takke alle som kom og hørte på, og som deltok via Teams. Vi beklager at lydkvaliteten på webinaret ble så dårlig. Spesiell takk til Eirin Bruholt, Monica Dahlmo og Kristian Håland!
 
Har du spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt!
 
Vi vil til sist informere om et webinar som organisasjonen  La humla suse skal holde sammen med andre land i nord Europa. Mer informasjon får du her