Landbruksplan for Gjesdal kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 5.2.2018 ny revidert landbruksplan for Gjesdal kommune. De viktigste punktene i planen er kanskje følgende målsetninger:

  • Gjesdal kommune skal være med å bidra til at det nasjonale målet om at den årlige omdisponeringen dyrka jord må være under 4 000 dekar, og at målet nås gradvis innen 2021.
  • Gjesdal kommune setter seg et mål om å ikke omdisponere mer enn 20 dekar dyrka jord (fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite) og dyrkbar jord i året frem mot 2021.

Klikk for stort bilde

 
 
 

Landbruksplanen er et oppslagsverk og et hjelpemiddel for både innbyggere, politikere og for forvaltningen, som viser statistikk for utviklingen innen næringen i løpet av en 15 årsperiode.

Nasjonale og regionale landbrukspolitiske mål er forsøkt tatt ned på et kommunalt nivå. Det er utarbeidet egne målsetninger og strategier for å nå målene.

Planen skal videre belyse hva som er spesielt for jordbruket i Gjesdal kommune og inkorporere dette i egne strategier for tilskuddsordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573