Lokale smitteverntiltak i Gjesdal

Lokale smitteverntiltak i Gjesdal

Oppdatering 8. januar. I lys av at regjeringen har forlenget de nasjonale retningslinjene til og med 19. januar, gjør også Gjesdal kommune det med lokale retningslinjer og anbefalinger.

Søndag 3. januar annonserte regjeringen flere nasjonale smitteverntiltak. Eksempelvis blir alle anbefalt å unngå gjester i egne hjem de neste 14 dagene. Det blir også anbefalt å utsette alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynssamlinger innendørs til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

I et felles beredskapsmøte mandag 4. januar ble kommuner Klepp, Time, Hå og Gjesdal enige om en rekke felles tiltak, med noen lokale tilpasninger. Alle kommunene ønsker å opprettholde et tilbud til barn, unge, eldre og sårbare grupper. Følgende tiltak vil gjelde i Gjesdal frem til og med 19. januar:

Svømmehall

Svømmehall blir stengt for all aktivitet i perioden.

Idrettshaller/gymsaler

Alle kommunale idrettshaller og gymsaler er stengt for organisert idrett, og alle idrettslag blir oppfordra til å stenge sine haller. Det gjøres unntak for stengning og anbefaling om stengning for toppidretten, her vises det til nasjonale retningslinjer. Undervisning i skoletiden kan bli gjennomført i faste kohorter.

Utendørs idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg holdes åpne. Organisert trening må gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler og retningslinjer fra det enkelte særforbund.

Kulturskole

All gruppeundervisning er avlyst. Individuell undervisning opprettholdes, og kulturskolen vil vurdere digital undervisningsform.

Ungdomshus

Ungdomshuset stenges fysisk, men drives digitalt i perioden.

Veveriet/bibliotek/service senter

Veveriet/biblioteket/service senter holdes åpent, men med enkelte tiltak for å begrense antall besøkende. Det vil også være pliktig å registrere seg ved adkomst. 

Det oppfordres til å henvende seg digitalt eller på telefon dersom det er mulig.

Politiske møter

Politiske møter vil bli gjennomført digitalt i perioden.

_ _ _ 

Når det gjelder besøkende til Solås bo- og rehabiliteringssenter vil det være mulig å gjennomføre besøk, men hver enkelt bruker kan kun ha besøk av to unike personer gjennom perioden. Alle besøkende må avtale besøk på telefon i forkant, holde minst en meter avstand til personen de besøker, andre besøkende og personalet. Dersom en av ulike grunner ikke kan holde en meter avstand, skal de besøkende benytte munnbind.

Kaféen på Ålgård bo- og aktivitetssenter vil bli stengt i perioden.