Mulighetsstudie svømmehall - medvirkning fra næringslivet

Mulighetsstudie svømmehall - medvirkning fra næringslivet

Klikk for stort bildeÅlgård svømmehall  

Gjesdal kommune arbeider med en mulighetsstudie knyttet til svømmehall på Ålgård. Studien skal vurdere rehabilitering av eksisterende svømmehall, og se det opp mot andre alternativer.

I den forbindelse inviterer vi næringslivet inn til medvirkning.

Etablering av nytt badeanlegg er et alternativ til rehabilitering, og det er da naturlig at mulighetsstudien blant annet belyser følgende momenter :

  • Plassering
  • Andre funksjoner som kan legges til bygget
  • Muligheter for næringslivet i kombinasjon med behov hos innbyggere
  • Aktuelle samarbeidspartnere, herunder samarbeidsformer, finansiering og driftsmodeller
  • +++

Er du en næringsaktør som ser muligheter knyttet til ny svømmehall, eller har konstruktive forslag som bør ivaretas, vil vi at du tar kontakt. Kommunen ønsker å ivareta en god fremdrift i arbeidet, og ber derfor om å bli kontaktet så raskt som mulig – senest 2. oktober.

For å ivareta smittevernshensyn vil det ikke bli invitert til en felles samling/workshop, men vi åpner for dialog med enkeltpersoner eventuelt mindre grupper.

 

Henvendelser kan rettes til:

Næringssjef André Andreassen (mob: 959 35 246 eller epost: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no)

Prosjektleder Therese Immerstein Noraberg (mob: 932 53 772 eller epost: thereseimmerstein.noraberg@gjesdal.kommune.no)