Aktuell informasjon

Opna opp og samstundes bremsa

Opna opp og samstundes bremsa

«Med den nye nasjonale korona-strategien frå myndigheitene må me rekna med meir smitte på Jæren framover,» seier kommuneoverlege i Klepp, Roman Benz.

Bodskapet frå regjeringa er: Me skal tåla smitteauke og samtidig halde samfunnet opent.

Noko av det aller viktigaste er at folk held fram med å la seg vaksinera. «Vaksinene beskytter veldig godt mot alvorleg sjukdom, og høg vaksinegrad er heilt avgjerande for at me kan opna opp samfunnet meir,» seier kommuneoverlege i Gjesdal, Hans Petter Torvik. 

«Omikron gir stort sett milde symptom hos barn og hos vaksinerte. Det er ikkje mogleg eller ønskeleg å stoppa ein bølge med omikronsmitte nå. Det me kan gjera er å bremsa, for å unngå at for mange blir sjuke samtidig, slik at belastninga på samfunnet ikkje blir for stor,» forklarar Gerd Signy Omland, kommuneoverlege i Hå.  

Dei nye tiltaka er nasjonale, men kommunane skal sjølve bruka den såkalla trafikklysmodellen for å avgjerda tiltaksnivå i skule og barnehage. 

«Ut frå dagens smittesituasjon har kommuneoverlegane vurdert det slik at det foreløpig er gult nivå i barnehagar og skular i Klepp, Time, Hå og Gjesdal, men det blir gjort ei ny vurdering neste veke,» seier Øystein Fjetland Øgaard, kommuneoverlege i Time. 

Symjehallane på Jæren opnar for offentleg bading igjen, ut frå gjeldande smittevernreglar.

Kommunane følger situasjonen tett, og har jamleg felles beredskapsmøte. Regjeringa vil komma med ei ny vurdering i starten av februar.

Generelle smittevernråd 

  • Praktiser god hand- og hostehygiene 
  • Vaksiner deg 
  • Hald deg heime ved sjukdom 
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptom 

Dei justerte korona-tiltaka finn du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/