Oppfølging av smittetilfeller i Oltedal

Oppfølging av smittetilfeller i Oltedal

Gjesdal kommune mottok den 12. og 13. januar melding om til sammen seks nye smittetilfeller. Flere av disse smittetilfellene har en tilknytning til Oltedal, og har medført at en avdeling i Oltedal barnehage og 7. klassetrinn ved Oltedal skole i tråd med nasjonale retningslinjer er satt i karantene.

Som et føre-var-tiltak har Gjesdal kommune, etter råd fra kommunelegen, valgt å tilby testing til alle i samme husholdning som barn som nå er i karantene. Det vil i hovedsak si familiemedlemmer av barn i 7. trinn ved Oltedal skole og barn i den aktuelle avdelingen i Oltedal barnehage. Det legges opp til at testingen gjennomføres i løpet av torsdag 14. januar.

Kommunelege Hans Petter Torvik uttaler –«Ved å gjennomføre en utvidet testing nå, vil vi tidlig få en god oversikt over situasjonen som gjør at vi kan være i forkant dersom det skulle vise seg å være behov for ytterligere tiltak».