Pandemi og 17. mai feiring

Pandemi og 17. mai feiring

Hvor mange kan man ha besøk av hjemme

Man kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Om alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men det må kunne holdes avstand. Personer som er vaksinerte for mer enn 3 uker siden eller har vært smittet av koronaviruset siste 6 måneder regnes som «beskyttet», og regnes ikke med i maks-antallet på fem. Begrensningen gjelder også ute i hagen eller annen uteplass.

 

Private sammenkomster/arrangement

Private sammenkomster defineres som:

  • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
  • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
  • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
  • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Anbefaling:

  • Inntil 10 personer innendørs på offentlig sted
  • Inntil 20 personer utendørs på offentlig sted

 

Hvor mange kan samles i gata i regi av privatpersoner

Dette er et arrangement på offentlig sted og det er tillat med inntil 20 personer

 

Arrangement i regi av lag/foreninger eller tilsvarende

Innendørs:

  • 10 deltakere på arrangement uten faste, tilviste sitteplasser.
  • 100 deltakere på arrangement med faste, tilviste sitteplasser

Utendørs:

  • Man kan være inntil 200 personer på offentlig arrangement utendørs

En bør ikke gjennomføre arrangementer som samler personer fra flere kommuner.

Det er viktig at avstandskravet kan opprettholdes, at det er lagt til rette for god håndhygiene, og at personer med symptomer ikke deltar