Smitteutbrudd blant russ

Smitteutbrudd blant russ

Alle som har deltatt på russefeiringen må teste seg.

To tester

Alle som har deltatt i russefeiring må ta test to ganger, med fem dagers mellomrom, og holde seg i heimekarantene til det foreligger negativt svar på første test.

Blir du regnet som nærkontakt til en som er smittet, må du være i karantene i 10 dager uavhengig av om første test er negativ.

Husstandsmedlemmer uten symptom behøver ikke å teste seg, de skal heller ikke i ventekarantene med mindre det er kjent nærkontakt involvert. Det er viktig at alle som får symptom, tester seg.

Ved usikkerhet kan en konferer med smittesporingsteamet i Gjesdal, telefon 901 76 469.