Aktuell informasjon

Søke barnehageplass - frist 1. mars

Søke barnehageplass - frist 1. mars

Du kan nå søke om barnehageplass i Gjesdal. Frist for å søke er 1. mars. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er samordnet opptak mellom de kommunale og private barnehagene.

Søknad skjer elektronisk via Barnehageportalen.

Søke barnehageplass

Rett til barnehageplass

  • Barnet må være født før 01.12.2021.
  • Dere må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen.
  • Søknad må være levert innen søknadsfristen 01.03.22.

Bytte av barnehage eller endring av oppholdstid

  • Alle som har barnehageplass og som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt. De som får godkjent bytte av barnehage, mister automatisk nåværende plass.
  • Ønsker du å endre tallet på dager i barnehagen fra august 2022, må dette gjøres elektronisk innen 1. mars 2022

Les mer om barnehageopptaket