Aktuell informasjon

Strømstøtte for frivillige lag og foreninger

Strømstøtte for frivillige lag og foreninger

Gjesdal kommune har fått 500 000,- til å gi som strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner.

Ordningen gjelder for de som hadde en gjennomsnittlig stømpris i desember på over 70 øre per kWt. 

I Gjesdal kan disse søke:

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. 

Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke tilskudd. 

Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende. 

Les mer utfyllende informasjon på regjeringen sine sider

Søknadskjema finner du her