Tilbud om 3. vaksinedose til innbyggere født i 1956 eller før

Tilbud om 3. vaksinedose til innbyggere født i 1956 eller før

Alle innbyggere over 65 år vil få tilbud om en 3. vaksinedose etter Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. 3. dose skal tas 6 mnd. eller mer etter 2. dose og det må gå 1 uke eller mer mellom koronavaksine og ev. influensavaksine. 

De første innbyggere over 65 år vil bli innkalt til 3. dose 20. oktober. Vi starter med de som fikk vaksine først og følger på til alle over 65 år har fått tilbud.

Innkallingen sendes ut fra et dataprogram som heter REMIN og avsendertelefonnummeret vil være REMIN.