Tilskuddsmidler til virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien

Tilskuddsmidler til virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien

Gjesdal kommune har mottatt 1,1 millioner kroner i tilskuddsmidler som skal fordeles på virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien.

Ordningen skal gjøre kommunene i stand til raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Den skal også fungere som en ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Se mer informasjon i tildelingsbrevet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 814 kB).

 

Hvem kan søke

Målgruppen er lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Virksomheter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger prioriteres.

Kommunen oppfordrer aktuelle bedrifter til å søke.

 

Hvor mye kan en få

Beregnet tilskudd til den enkelte bedrift vil bli basert på antall søknader som mottas, og vurdering knyttet til blant annet bransje, størrelse og hvor hardt bedriften er rammet. Endelige prinsipper for tildeling og tildeling av midler skal vedtas politisk av formannskapet i Gjesdal.

 

Hvordan søke

Søknad sendes inn på kommunens egen søkeportal (krever innlogging via Idporten).

Frist for å sende søknad er søndag 18. april.

 

Kontakt

André Andreassen

Næringssjef

Epost: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no

Mobil: 959 35 246

 

Illustrasjon: Trine Mangersnes