Informasjon om koronaviruset / information Covid-19

Tilskuddsordning for Inkludering av barn og unge 2020

Tilskuddsordning for Inkludering av barn og unge 2020

Barne-, ungdom og familiedirektoratet inviterer lag, foreninger, offentlige og private aktører til å søke midler til tiltak som kan dempe konsekvensene av fattigdom.

Tilskuddsordningen skal gi flere barn og ungdom mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

 

For mer info sjekk tilskuddsordningens nettsider: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er fredag 4. desember 2020.

 

Aslak Moen ved kulturavdelingen er kommunens kontakt i denne ordningen.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. 

Epost: aslak.moen@gjesdal.kommune.no