Gjesdal kommune

Tomt B2 i Ålgård sentrum til salgs

Tomt B2 i Ålgård sentrum til salgs

Gjesdal kommune eier tomt B2 i Ålgård sentrum, og kommunen starter nå en prosess hvor vi åpner for salg av denne tomten.

Aktuelle kjøpere må melde sin interesse innen 15. september for å være sikret å delta i den videre prosessen.

Bakgrunn for utlysningen

Bakgrunnen for utlysningen kan leses i sak 31/24 behandlet i formannskapet 6. juni (lenke til Gjesdal kommunens hjemmeside).

Tomt

Aktuell tomt er B2 i områdereguleringsplan for Ålgård sentrum, planid 201206, markert med rødt på bildet under.

Du finner mer informasjon om tomten ved å gå på www.arealplaner.no, og søke på Gjesdal kommune Planid 201206.

 

Kontakt

Kontaktperson for spørsmål om utlysningen eller tomten, er næringssjef i Gjesdal kommune André Andreassen (mobil: 959 35 246 eller e-post: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no).

Vær klar over at e-post til og fra Gjesdal kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentligloven.

 

Frist

For å være sikret deltagelse i den videre prosessen må aktuelle kjøpere melde sin interesse innen 15. september 2024 til næringssjef André Andreassen.