Totalforbud mot å gjøre opp ild er opphevet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne opp bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov å grille på tilrettelagte grill- og båtplasser.

Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune før du tenner opp bål. Alle innbyggere har et eget ansvar for å vise forsiktighet i omgang med all ild og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår i henhold til Brann- og eksplosjonsloven §5.

 
Hva er utmark og innmark?
Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand, vann og naturområder som ikke er innmark.

Innmark, kort oppsummert: Arealer som benyttes til matproduksjon og nyttevekster. Den private sonen rundt bebyggelse. Områder som er tilrettelagt for en spesiell virksomhet som er uforenelig med allmennhetens bruk.Gjesdal kommune forholder seg til enhver tid til Rogaland Brann og rednings råd om bruk av ild. For utfyllende informasjon, sjekk hjemmesidene til Rogaland brann og redning.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573