Trusler i tilknytning til Gjesdal ungdomsskole

Trusler i tilknytning til Gjesdal ungdomsskole

Onsdag 12. mai like før kl 19.00 ble det sendt to truende eposter fra en elevkonto til en rekke elever og ansatte ved Gjesdal ungdomsskole. Det understrekes at eleven som kontoen tilhører, ikke er mistenkt for å ha sendt disse epostene.

Kort tid etter epostene ble sendt ble elevkontoen deaktivert og forholdet anmeldt til politiet.

Politiet ser alvorlig på saken, og det er opprettet en straffesak og startet etterforskning.

Gjesdal kommune har nå en løpende dialog med politiet for å bistå i deres arbeid med saken slik at den forhåpentligvis kan få en rask avklaring. I tillegg har kommunen fokus på å ivareta de som er direkte berørt av forholdene.

Kommunen har sendt ut melding til alle foresatte ved Gjesdal Ungdomsskole hvor de er orientert om saken. Det vil også bli sendt ut ny informasjon til foresatte i god tid før skolestart tirsdag 18. mai.

Ordfører Frode Fjeldsbø uttaler: - Vi opplever dialogen med politiet som god, og er betrygget av at de tar dette på alvor og arbeider effektivt for å få en rask oppklaring av saken.