Ung i Gjesdal 2019

Ung i Gjesdal 2019

De fleste unge i Gjesdal har det bra. Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om foreldre, venner, lokalmiljø, skole, fritid, trening, helse, kosthold, fysisk og psykisk helse, selvbilde, tobakk, rus, mobbing, vold og regelbrudd.

Ung i Gjesdal 2019 viser at de fleste unge har det bra. De har venner, er fornøyde med foreldrene, trives på skolen, er aktive på fritiden og hverken røyker, snuser, drikker eller røyker hasj.

Samtidig forteller ungdom i Gjesdal om ensomhet, psykiske helseplager, mobbing, redusert trivsel på skolen, lavere selvbilde, økt rusbruk og forandringer i holdningene til rus. Det er grunn til å ta ungdommens stemme på alvor.

Vi har tall for 8.-10. trinn samlet for hele kommunen. Det er for få elever i Oltedal og Dirdal til at vi får resultat for hver enkelt ungdomsskole. I tillegg har vi for første gang fått tall for elever fra Gjesdal på VG1 og VG2.

Hovedrapporter/presentasjoner:

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193