Ungdata 2019: Ung i Gjesdal

Gjennomføres i mars 2019 for alle elever i 8.–10. klasse.

Ungdata er en nasjonal undersøkelse. Vi gjennomfører undersøkelsen i Gjesdal hvert 3. år, samtidig med resten av Rogaland. Undersøkelsen er for ungdomsskoleelever og 1.- 2. klasse på videregående. Vi har gjennomført Ungdata i Gjesdal i 2010, 2013 og 2016. Vi bruker tallene i det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Hovedtema:
- Nære relasjoner (foreldre, venner, lokalmiljø)
- Skole og utdanning (skoletrivsel, motivasjon, utd.planer)
- Fritidsaktiviteter (organisert, hjemme, ute med venner, mobil)
- Helse og trivsel (helse, psykiske plager, trening, matvaner)
- Rusmiddelbruk (tobakk, alkohol, illegale rusmidler)
- Risikoatferd og vold (kriminalitet, mobbing, vold)


Vi får tallene presentert i mai 2019, og legger dem ut på kommunens nettsider.

Resultater Gjesdal ungdata 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573