Utlån og utleie av kommunale bygg i sommer

Utlån og utleie av kommunale bygg i sommer

(fra 29.05-17.08)

Det vil dessverre ikke være mulig for lag og foreninger, privatpersoner eller bedrifter å låne eller leie kommunale bygg til møter eller arrangementer i sommer. Vi anbefaler å utsette større arrangement og gjennomføre videomøter. 
Dette skyldes smittevernhensyn, vår kapasitet når det gjelder renhold og annen praktisk oppfølging i sommer. Det vil være mulig å bestille lokaler i kommunale bygg fra midten av august, med mindre smittesituasjon og nasjonale retningslinjer skulle tilsi noe annet.

Dette gjelder blant annet følgende bygg:

  • Veveriet
  • Storahuset
  • Bærlandshuset
  • Gymsaler
  • Svømmehaller
  • Ålgård bo- og aktivitetssenter
  • Oltedal bo- og aktivitetssenter
  • Gilja bo- og aktivitetssenter
  • Terapibadet