Utlysning av Nasjonalforeningens Demenspris 2020

Utlysning av Nasjonalforeningens Demenspris 2020

Demensprisen skal gå til en "hverdagshelt" som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

Tips om aktuelle kandidater til rogaland@nasjonalforeningen.no innen 15. mars 2020