Aktuell informasjon

Vaksine for barn og ungdom 5-15 år

Vaksine for barn og ungdom 5-15 år

Norge har nå åpnet for at barn som er fylt 5 år kan få vaksine mot covid-19. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Anbefalingene fra FHI er:

Foresatte kan la sitt barn født i 2010 til 2017 (fylt 5 år) vaksineres dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kronisk sykdom (tilsvarende gruppe som anbefales influensavaksine.
  • Barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i lad med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose vurderes å gi best nytte sett opp mot ulemper. Dersom foresatte ønsker kan barnet få en 2. dose etter 8-12 uker. Det settes av spesielle dager til vaksinering av 5-11 åringer.

Foresatte kan la barn og unge født i 2006-2009 vaksineres dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan også la barnet/ungdommen vaksineres med dose to etter 8-12 uker. Her er det ingen automatisk innkalling til andre dose. 

Ungdommer født i 2003-2005 bør ta 2 doser mRNA-vaksine. Det skal gå 8-12 uker mellom 1. og 2. dose. Du vil få innkalling til dose to 10 uker etter 1. dosen dersom du har fått vaksinen i Gjesdal kommune. 

De som er fylt 18 år kan ta en 3. oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker. 

FHI har lagt ut informasjon om vaksine av barn og unge på sine sider, her kan du finne mer om de vurderingen som er blitt tatt. 

Informasjon om bestilling og evt drop-in på kommunens vaksineside.