Varsel - ekstremværet Didrik

Varsel - ekstremværet Didrik

Fylkesmannen i Rogaland varsler om ekstremt høy vannstand i Rogaland, rødt nivå. 

På strekningen Åna-Sira til Austevoll ventes ekstremt høy vannstand natt til onsdag, estimert til 80-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 02 og 03. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på www.sehavniva.no

Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.