Winter is coming!

Winter is coming!

Gjesdal kommune ønsker å minne om at vinteren er her, og vil oppfordre alle til å ta viktige forholdsregler.

Gjesdal kommune ønsker ingen ulykker på veiene, selv om de har snø- og isdekke.
Teknisk drift vil utøve vintervedlikehold på de kommunale veiene sammen med innleide entreprenører.
Målet er å oppnå en grei fremkommelighet, men til tider vil også veibanen kunne være dekket med snø og is.

Ved snøvær vil det ta tid før alle veier blir ryddet ferdig, da tas veiene fortløpende.
Parkeringsplasser og annen rydding tas i etterkant.

Kommunen anmoder alle trafikanter om å være forberedt på vinterføre.

Gående:

  • benytt godt synlige klær og rikelig med refleks (også på hunden), og ikke minst, benytt godt fortøy etter forholdene

Syklister:

  • ha forskriftsmessig lys og refleks på sykkelen og bruk riktige dekk etter forholdene
  • vær forsiktig i kryss og på uoversiktlige steder, bruk synlighetstøy

Bilister:

  • bruk gode vinterdekk/piggdekk
  • senk farten og hold god avstand
  • tenk sikkerhet og kjør defensivt
  • tilpass farten etter forholdene og innenfor fartsgrensene, bruk bilbeltet og kjør rusfritt

Gjesdal kommune ønsker deg en god og trygg tur!