Bli bøssebærer du og!

Bli bøssebærer du og!

Gjør som Gjesdalsordfører, Frode Fjeldsbø og opprett en digital bøsse i dag!

Det er snart TV-aksjon og vi trenger flere bøssebærere - bli med du og!
 

På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale.

En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten. Du kan opprette en personlig bøsse, eller en bøsse til et lag eller gruppe. For mer informasjon og for å opprette din bøsse klikk her: https://www.blimed.no/boessebaerer/