Influensavaksine / Influenza vaccine 2022/2023

Influensavaksine / Influenza vaccine 2022/2023

For information in English – scroll down

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Om du eller dit barn er i risikogruppen, anbefales det å ta influensavaksine.

- Tiltakene under koronapandemien har bidratt til å begrense influensaspredningen i samfunnet de siste to årene, og norske helsemyndigheter forventer derfor flere enn normalt blir smittet og syke i vinter. Det er anbefales derfor at alle personer i risikogruppene tar influensavaksine, dette gjelder også barn og unge som tilhører en risikogruppe, sier kommuneoverlege i Gjesdal kommune Nina Ihle Hadland.

Hvem bør ta influensavaksinen?

Personer i risikogrupper bør ta influensavaksinen årlig. Dette gjelder både barn, unge og voksne. Barn i risikogrupper kan få vaksine fra 6 måneders alder, og nytt av året er at premature barn anbefales å ta influensavaksine.

På Helsenorge (Vaksine mot influensa - Helsenorge) finner du mer om hvem som er definert som risikogrupper og som anbefales vaksine.

I tillegg anbefales influensavaksine for:

  • Helsepersonell og andre med pasientkontakt.
  • Personer som bor med immunsupprimerte pasienter.
  • Svinerøktere og andre i kontakt med levende griser
  • Saneringspersonell og andre som arbeider med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Om du er usikker konferer med din fastlege.

Hvordan få influensavaksinen

  • Barn under 12 år må henvende seg til fastlege.
  • Personer eldre enn 12 år i risikogrupper kan henvende seg til fastlege eller apotek.
  • Helsepersonell vil som utgangspunkt få tilbud om vaksine gjennom sin arbeidsgiver.

Pris på vaksine

Pris på vaksine avgjøres av stedet som setter vaksinen, les mer på Helsenorge (Vaksine mot influensa - Helsenorge).

Informasjon om influensavaksine

Du kan lese mer om influensavaksine på nettsidene til Helsenorge og Folkehelseinstituttet:

_ _ _

Influenza vaccine 2022/2023

Almost 1.6 million people in Norway belong to groups with an increased risk of complications from influenza. They are recommended to take the seasonal influenza vaccine.

Read more about which groups are recommended to take the influenza vaccine on the web page of Norwegian Institute of Public Health (NIPH).

If you have questions, contact your primary care doctor.

How to get the vaccine

  • Children under 12 years of age must contact the primary care doctor.
  • People who are 12 years of age or older may contact either a pharmacy or the primary care doctor
  • Healthcare personnel will normally be provided an option for vaccination from their employer

Price

The price of the vaccination is determined where the vaccination is performed.