Gjesdal kommune

Informasjon om utslipp i Edlandsvatnet

Informasjon om utslipp i Edlandsvatnet

Fredag ble det avdekket lekkasje av det som mistenkes å være diesel i Edlandsvatnet.

Tiltak som er iverksatt er ut til å ha hatt effekt.

Oppdatert informasjon 12. juli

Gjennomført inspeksjon i kveld viser ikke tegn til utslipp. Av praktiske årsaker, og som et “føre-var"-tiltak, blir lensene liggende til mandag. Kommunen kommer til å gjennomføre inspeksjon både lørdag og søndag for å se etter  utslipp.

Det anbefales fortsatt å være oppmerksom når en skal bade i Edlandsvatnet. Dersom du observerer “oljefilm” eller lukt av drivstoff må du unngå å bade og melde fra til Gjesdal kommune sin vakttelefon (51 61 42 00).

 

Oppdatert informasjon 11. juli

Kommunen har regelmessig foretatt befaringer av mulig utslippssteder de siste dagene. Gjennomførte tiltak ser ut til å fungere, og det observeres ikke lenger forurensende utslipp i Edlandsvatnet.

Med bakgrunn i dette frarådes det ikke lengre bading i Edlandsvatnet. Vær oppmerksomme dersom det observeres «oljefilm» på vannet eller det lukter drivstoff, unngå da bading.

Kommunen vil foreta ny befaring i morgen, og om det ikke observere nye utslipp vil utplasserte lenser fjernes.

_

Oppdatert informasjon 10. juli

Arbeidet med å identifisere utslippskilden og stoppe utslippet pågår fortsatt. Det er nå gjennomført tiltak som ser ut til å ha effekt. Vi fortsetter med å overvåke situasjonen for å se om det kommer mer forurensing i aktuelt område.

Kommunen er også i løpende dialog med Kystverket og Statsforvalter vedrørende situasjonen.

Anbefaling om ikke å bade i Edlandsvatnet opprettholdes inntil videre.

_

Informasjon 8. juli

Siden utslippet ble identifisert er det gjort flere tiltak for å begrense spredning av det som mistenkes å være diesel. Det er blant annet lagt ut lenser og bark for å hindre at dette sprer i Edlandsvatnet og til Figgjoelva.

Det har siden fredag pågått kontinuerlig arbeid for å lokalisere utslippskilden, dette arbeidet pågår fortsatt.

Gjesdal kommune har vært i dialog med Statsforvalter og Kystverket. Kystverket er forurensningsmyndighet, mens kommunen arbeider med tiltak for å begrense spredning og sporing av kilde.

Eventuelle spørsmål fra media rettes til Kystverket (vakttelefon: 07847).