Aktuell informasjon

Ny dugnad mot landøyda!

Ny dugnad mot landøyda!

Bli med på ryddedugnad! Søppelkontainere står klar ved kommunes saltlager i Kongsgata 21. 

Landøyda Unni Wiktoria Wahlgren Høivik  

Landøyda er potensielt giftig for storfe og hest, og bør fjernes fra beitelandskapet. Det gode er at planten er relativt lett å rive opp med rota, og derfor kan alle gjøre en innsats for å hindre at den sprer seg enda mer. 

Landøyda er en flerårig plante som vokser i beiter, langs veier og i grøfter. Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blader. Den kan bli 1 meter høy. Planta har spredd seg mye de siste åra, og er nå å se mange plasser i kommunen. Hver plante kan lage over 2000 frø som svever langt med vinden. Frøene dannes nå, derfor haster det med en aksjon mot planten.

Problemet er at landøyda er giftig for storfe og hest. Dyra vraker normalt planta på beite, men plantene er giftige også etter tørking og ensilering. Det betyr at dersom planta får spre seg til enga og kommer i siloen eller i høyet så er det fare på ferde og dyr kan dø av forgiftning.

Gjesdal kommune har i vår landbruksplan vedtatt følgende mål: "Kommunen skal arbeide aktivt for å bekjempe ugrasspredning, og selv gå foran som et godt eksempel."  Ta kontakt med oss om du ser forekomster på kommunal grunn.

Vi utfordrer ALLE som kan til å ta ei økt så snart du når over det. Landøyda blomstrer nå seint på sommeren. Dra opp de plantene du finner, enten det er i beitet ditt, på tomta di eller langs veien din. Putt de i en plastsekk, ta de med til vår kontainer merket med landøyda! Vi frakter avfallet til forbrenningsanlegget på Forus.

Statsforvalteren har sammen med jordbruksnæringen i Rogaland gått sammen om en felles handlingsplan for bekjemping av landøyda. Denne kan leses her

Les mer om planten her:

NB! Sjelden art har landøyda som vertsplante 

 Denne kjekke karen er larven til den sjeldne karminspinneren. Skulle du være så heldig å treffe ham er det fint om du klipper av blomstene på noen planter av Landøyda, men lar stengel og blader stå, slik at han kan utvikle seg til sommerfugl. Denne er på rødlisten registrert som sterkt truet.

Kontakt

Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175