Skal du søke barnehageplass?

Skal du søke barnehageplass?

Søknad om plass i kommunal og privat barnehage gjøres via vår hjemmeside. 

Søke om barnehageplass

Her finner du også informasjon om barnehageopptaket og om barnehagene.

Søknadsfrist er 1. mars. 

Vi er å treffe på Veveriet hver torsdag fra kl. 10.00 - 18.00 i hele februar dersom du trenger hjelp eller har spørsmål.