Søke barnehageplass - frist 1. mars

Søke barnehageplass - frist 1. mars

Du kan nå søke om barnehageplass i Gjesdal. Frist for å søke er 1. mars. 

Ønsker du barnehageplass fra 15. august 2023 må du søke nå. Søknadsfristen er 1.  mars (hovedopptak vår). 

Ønsker du barnehageplass fra 15. desember 2023 kan du vente med å søke. Søknadsfristen er 1. september (hovedopptak høst). 

Det er samordnet opptak mellom de kommunale og private barnehagene. Merk at det er kun de kommunale barnehagene som har to hovedopptak.  

Søk om barnehageplass

Rett til barnehageplass 

  • Barn som fyller ett år innen utgangen av desember 2022 vil ha rett på en plass ved hovedopptak vår  

  • Barn som fyller ett år innen utgangen av februar 2023 vil ha rett på en plass ved hovedopptak høst 

  • Dere må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen. 

Bytte av barnehage eller endring av oppholdstid 

  • Alle som har barnehageplass men som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt. De som får godkjent bytte av barnehage, mister automatisk nåværende plass. 

  • Ønsker du å endre antall dager i barnehagen fra august 2023, må dette gjøres elektronisk innen 1. mars 2023 ved å søke endring. 

Les mer om barnehageopptaket.